شمشیربازی

نتایج شمشیربازان سابر و اپه ایران در مسابقات قهرمانی جوانان آسیا

شمشیربازان سابر و اپه ایران در جدول انفرادی مسابقات قهرمانی جوانان آسیا در ازبکستان پیروز به کسب مدال نشدند.

28 اردیبهشت 1401

فدراسیون شمشیربازی بالاخره به حواشی ورود کرد، شکایت به مراجع قضایی

به گزارش خبرنگاران، طی روزهای اخیر به واسطه مطرح شدن بعضی صحبت ها از طرف اهالی شمشیربازی در دو رشته فلوره و اپه مبنی بر نابرابر بودن شرایط آنها نسبت به اسلحه سابر، این رشته را در آستانه المپیک با حواشی زیادی روبرو کرد.

10 خرداد 1400