کارآزمایی بالینی در کشورهای توسعه یافته چگونه انجام می شود؟

به گزارش نقد و بررسی کالاهای دیجیتال، خبرنگاران/خراسان رضوی مدیرکل دفتر تخصصی علوم پزشکی جهاد دانشگاهی گفت: در کشورهای توسعه یافته دعوت از مردم برای شرکت در کارآزمایی بالینی می تواند به صورت اطلاعیه عمومی در سطح شهر باشد.

کارآزمایی بالینی در کشورهای توسعه یافته چگونه انجام می شود؟

غلامرضا اسماعیلی جاوید در گفت وگو با نقد و بررسی کالاهای دیجیتال در خصوص کارآزمایی های بالینی بر مبنای محصولات سلولی، اظهار کرد: هر نوع مداخله ای که بخواهیم اثر آن را روی انسان بررسی کنیم، کارآزمایی بالینی محسوب می شود که یک ضرورت برای بشریت است. برای توسعه فناوری، شناسایی داروهای جدید، مبارزه با بیماری، تولید واکسن و ارزیابی اثربخشی آن ها مجبور هستیم در قسمتی که هنوز سؤوال برای ما وجود دارد، این کار را روی انسان با یک سری شرایط و اصول اخلاقی و انسانی انجام دهیم.

وی اضافه کرد: در دنیای امروز انجام کارآزمایی بالینی یک صنعت بوده که با اصول اساسی در حال انجام است. در کشور ما انجام کارآزمایی بالینی از دیرباز به شکل های مختلف حتی به صورت شخصی در مطب ها صورت می گرفت. در سال های گذشته با ورود وزارت بهداشت، جامعه سیاست گذاران این موضوع را ساختارمند کرده، ضوابط و آیین نامه هایی مشخص کردند که افراد، شرکت ها و محققان بر پایه آن می توانند کارآزمایی بالینی را انجام دهند. کارآزمایی بالینی باید به این سمت پیش رود که نفع آن به کل جامعه برسد.

کارآزمایی بالینی در کشورهای توسعه یافته چگونه انجام می شود؟

اسماعیلی جاوید بیان نمود: در کشورهای توسعه یافته دعوت از مردم برای شرکت در کارآزمایی بالینی می تواند اطلاعیه عمومی در سطح شهر باشد. کارآزمایی بالینی از نگاه مجموعه های توسعه یافته این نیست که مورد آزمون هستیم، بلکه در آن بیماران به شدت تحت نظر و مراقبت دقیق هستند، تمام جوانب احتیاط در نظر گرفته شده و در کنار حضورشان در کارآزمایی بالینی خدماتی نیز به آنها داده می شود. این تعادل بین منفعت و خیر بیماران موجب شده که افراد در کشورهای توسعه یافته با رغبت بسیار بالایی در کارآزمایی بالینی شرکت کنند. این اتفاق در کشور ما نیز در حال وقوع است.

مدیرکل دفتر تخصصی علوم پزشکی جهاد دانشگاهی با بیان اینکه ما هیچ وقت در کارآزمایی بالینی تاس نمی اندازیم، مطرح نمود: در کارآزمایی بالینی مطالعه ای را وارد می کنیم که شواهد و قرائن آن در مطالعات قبلی نشان داده که می تواند درصد زیادی به بیمار کمک کند و بیمار این شانس را دارد که کارآزمایی بالینی برای او فایده داشته باشد؛ بنابراین برای اینکه آن را مستند کنیم، نیازمند به کارآزمایی بالینی هستیم. بیان و توجیه بیماران در کشورهایی مانند ایران که تازه پا گرفته، سخت است زیرا متخصصان کارآزمایی بالینی که واقعا بتوانند بیمار را مجاب و فواید کار را گوشزد کنند، تقریبا کم است.

وی در خصوص فواید کارآزمایی بالینی، گفت: فواید کارآزمایی بالینی برای بیماران این است که آنان می توانند از مزایای درمان های همراه با شرایط ویژه استفاده کنند که بر اساس کارآزمایی بالینی متفاوت است. در برخی موارد به قدری شواهد قوی بوده که ممکن است آن مداخله را رایگان کنیم. کمیته اخلاق اجازه نمی دهد فرایند درمان را رایگان کنیم زیرا این پاداش بیش از حد موجب می شود که افراد به خاطر این پاداش در کارآزمایی بالینی شرکت کنند.

اسماعیلی جاوید ادامه داد: باید این درک را برای بیماران ایجاد کنیم که حضور در کارآزمایی بالینی می تواند درصدی به حل مسائل بیماران کمک کند. در کنار آن نظارت و ارزیابی دقیقی بر بیماران صورت می گیرد. توجه بیشتر این بیماران نسبت به بیماران با درمان روتین یک نکته مهم است. در کارآزمایی بالینی افراد حتما باید داوطلب باشند.

مدیرکل دفتر تخصصی علوم پزشکی جهاد دانشگاهی، خاطرنشان کرد: اگر بیمار متوجه شود که بدون رضایت در کارآزمایی بالینی شرکت کرده، تخلف است. انجام کارآزمایی بالینی بدون اطلاع به بیمار و اخذ مجوزهای لازم تخلف پژوهشی محسوب می شود. یکی از کارهای کمیته های اخلاق رسیدگی به این تخلفات است که بتواند تاحدی اجرای کارآزمایی بالینی را ساماندهی کرده و اعتماد خوبی در سطح جامعه ایجاد کند.

وی اضافه کرد: به این دلیل که در گذشته هنوز سازوکارها تدوین نشده بود، بسکمک از پزشکان بدون رعایت مسائل اخلاق در حوزه پژوهش اقدام به انجام کارهایی می کردند، اما الزامات لازم کارآزمایی بالینی مانند داوطلب بودن را انجام نمی دادند که یک شرط اساسی است. هر زمان بیمار احساس کند و اطمینان داشته باشد که نمی خواهد همکاری کند، این موضوع نباید تاثیری بر فرایند درمان و سطح نگرش پزشک به بیمارش داشته باشد. اگر بیمار این اطمینان را داشته باشد، استقبال خواهد کرد. اجرای کارآزمایی بالینی استاندارد کمک می کند که شرکت های حوزه سلامت راحت تر این کار را انجام دهند و بیماران از شرکت در کارآزمایی بالینی احساس بهتری داشته باشند.

اسماعیلی جاوید در خصوص سلول درمانی، شرح داد: سلول درمانی موضوع جدید و بحث قرن 21 است. در بسکمک از نقاط دنیا تعداد محدودی مطالعات کارآزمایی بالینی انجام شده و به مرحله اخذ مجوز از سوی سازمان های نظارتی در کشورهای مختلف رسیده، استفاده از سلول در ایران نیز بسیار محدود است که مطالعات یا در مرحله مطالعات پیش بالینی و یا کارآزمایی بالینی قرار دارند. دو یا سه محصول سلولی هست که از وزارت بهداشت مجوز گرفته است. به این دلیل که بسکمک از بیماران صعب العلاج به دنبال درمان ها و یافته های جدید هستند، عطش استفاده از این روش در بین مردم بسیار زیاد است.

مدیرکل دفتر تخصصی علوم پزشکی جهاد دانشگاهی اضافه کرد: باید با استفاده از فرآیندهایی که وزارت بهداشت یا پژوهشکده ها طراحی می کنند، اثربخشی و ایمنی روش های استفاده از سلول را ارزیابی کرده و بعد از تایید، آن ها را توسط سازمان های نظارتی عرضه می کنیم که اکنون بسیار محدود است. دو یا سه محصول در وزارت بهداشت در این زمینه به تایید رسیده است.

وی ادامه داد: در ایران به شدت گروه های پژوهشی در حال بحث در استفاده از سلول هستند، این بحث ها کاملا جدید بوده. سلول درمانی بسیار پرهزینه است.

شرکت ها برای کارآزمایی بالینی باید کد کمیته اخلاق را کسب کنند

اسماعیلی جاوید بیان نمود: وزارت بهداشت در آخرین بخشنامه خود ابلاغ کرده، هر کارآزمایی بالینی که بخواهد توسط شرکت ها انجام شود، باید حتما کد کمیته اخلاق را کسب کند. کد کمیته اخلاق متشکل از متخصصان و کننده مردم هستند که تایید می کنند این کارآزمایی بالینی خطری برای بیمار نداشته باشد و باید در سامانه ثبت کارآزمایی بالینی ثبت شود.

مدیرکل دفتر تخصصی علوم پزشکی جهاد دانشگاهی، خاطرنشان کرد: تمام کارآزمایی های بالینی که فناوری و داروی جدیدی را در بازار عرضه می کنند، باید کد داشته باشند، در غیر این صورت تخلف محسوب می شود. این کد اطمینان خاطر است و افراد می توانند در صورت مشکل به کمیته اخلاقی که مصوبه صادر کرده مراجعه کنند. به مردم نیز اطلاع داده می شود که کدام کمیته اخلاق مسؤول نظارت طرح بوده و آن کمیته به فرد معرفی می شود تا اگر آن فرد شکایتی داشت، به آن کمیته مراجعه و پیگیری کند.

وی در خصوص مشوق های لازم برای داوطلبان کارآزمایی بالینی، گفت: کارآزمایی بالینی یک بحث فرهنگی نیز دارد. شرکت در آن در نهایت به سلامت جامعه می انجامد. کارآزمایی بالینی تلاش گروهی دانشمندان و محققانی بوده که با هدف خدمت به مردم به این مرحله رسیده است. تلاش ما این است که بتوانیم سطح سلامت و خدمت به بیمار را افزایش دهیم.

اسماعیلی جاوید با بیان اینکه عملا زمانی بیماران به مرحله کارآزمایی بالینی می رسند که از درمان های رایج رضایت کافی نداشته باشند، مطرح نمود: این افراد در کارآزمایی بالینی شرکت کرده و این شانس را به خود می دهند که در کنار محققان به عنوان همکار محقق و تیم تحقیقاتی شرکت و تلاش شبانه روزی کنند و فرایند کارهای بالینی و نتایج آن را به سایر مردم جامعه خود برسانند.

منبع: خبرگزاری ایسنا

به "کارآزمایی بالینی در کشورهای توسعه یافته چگونه انجام می شود؟" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "کارآزمایی بالینی در کشورهای توسعه یافته چگونه انجام می شود؟"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید